Trädbesiktning/Inventering/Trädvårdsplan

Vi granskar barken efter tecken på röta eller skada. Sedan söker vi av grenar och stam efter vedförändringar. Ibland gräver vi fram rotsystem med en så kallad Airspade för att undersöka struktur, skador eller hur röta orsakad av svampangrepp har utvecklats. Vi använder en Airspade för att gräva med då dessa verktyg inte skadar rotsystemet eller andra känsliga föremål i marken såsom ledningar och rör. De flesta arborister använder kikare för att inspektera de övre grenarna i ett träd eller klättrar upp i kronan med klättersele för en närmare analys. Om vi upptäcker sjukdom, bakterier, svampar, eller skadeinsekter utför vi ett strukturprov med en resistograph för att bättre kunna avgöra vilken åtgärd som bör utföras.

Hur besiktar man ett träd?

Det är inte bara insekter och skadesvampar man bör beakta utan även andra faktorer kan påverka ett träds säkerhet. Till exempel grenar som gnider mot varandra kan orsaka grenröta och eventuellt grenbrott, felaktiga beskärningsmetoder leder till stamröta/grenröta. Det finns också naturliga defekter i trädets struktur att tänka på. En tätt växande krona kan orsaka grenbrott, stambrott eller rotvälta vid extrema väderförhållanden. En tätt växande krona orsakar dåligt ljusinsläpp som gör att grenar stängs av från trädet och ramlar ner till marken, ruttnar och blir näring till trädet.

Arborister använder matematik för att analysera ett träds struktur innan man beslutar vilka åtgärd som bör utföras. Vi använder ekvationer för att avgöra om trädets stuktur är bra eller inte. En metod är att mäta trädets omkrets; ex kan vi räkna ut ett träds höjd utan att klättra i det. Vissa arborister använder dataprogram för att beräkna krafter och vikter i ett träd. Om vi misstänker att det finns röta tar vi ett resistografprov för att kontrollera hur mycket röta som finns i trädet. Mindre än 30 % frisk ved betyder vanligen att vi måsta ta bort trädet eller hamla det.

Vad ingår i en trädvårdsplan?

En trädvårdsplan (TVP) innehåller en besiktningsrapport med rekommendationer för säkerställning av träd, återplantering, och förslag till förebyggande åtgärdar i prioritetsordning. Givetvis medföljer en kostnadskalkyl för varje område. Vi använder identifieringsbrickor, numret på brickan används i TVP och på kartan över området, så att slutanvändaren lätt kan ge ut arbetsorder bekvämt från kontoret. Vi kan digitalisera skador på träd. Som tilläggstjänst kan vi digitalt redigera och uppdatera kartor med trädens positioner.

Vi har varit i trädvårdsbranschen under lång tid och upptäckt att det finns många varianter av trädvårdsplaner. Vi vet att dom flesta typerna av trädvårdsplaner idag är alltför krångliga och svårlästa. Trädfällarlaget erbjuder en enkel och lättläst variant, speciellt framtagen efter dina behov, som du med tiden kan komplettera med våra tilläggstjänster. Sammantaget erbjuder vi dig som kund marknadens mest kostnadseffektiva helhetslösning, från planering till genomförande och underhåll.

Resistograf

En resistograf är ett praktiskt test-och mätinstrument som arbetar enligt principen att mäta motstånd under borrning och leverera detaljerad information om insidan av trädstammar och rötter.

  • Enheten är exakt och snabb, samtidigt som den orsakar minimal skada på trädet.
  • Användningen av en resistograf kan förebygga olyckor och bidrar till att spara värdefulla träd.
  • Resistografen kan upptäcka: träförfall, röta i olika stadier, ihåliga utrymmen och sprickor, årsringar, strukturer, tillväxttendenser mm.

Hör av dig redan idag!

Kontakta oss