Sektionsfällning / Klättring

Nedtagning av träd genom klättring, så kallad sektionsfällning, är ett vanligt sätt att ta ner träd på. Sektionsfällning tillämpas framförallt vid arbete i villaträdgårdar, i trånga och begränsade utrymmen, där det finns ömtålig vegetation som ska sparas.
Klättringen utförs av professionella trädklättrare med lång erfarenhet av såväl nedtagning som beskärning och trädvård. Av säkerhetsskäl finns alltid minst två trädklättrare på våra arbetsplatser.
Kortfattat kan man beskriva trädklättrarens teknik gällande nedtagning i sektioner på följande vis:
Först avlägsnas alla grenar på vägen upp och sedan tas stammen i bitar på vägen ner.
Vid behov hissar vi ned grenar och stamdelar med hjälp av särskild nedfirningsutrustning för att minimera skador på mark och fasta föremål under trädkronan. Inget träd är för svårt för oss.

Traditionell trädfällning

Traditionell trädfällning är ett tillvägagångssätt som tillämpas om utrymme och markförhållanden tillåter detta. Främst används metoden vid vanligt skogsarbete, i skogspartier eller vid etableringar av byggtomter. Vår personal gör alltid en noggrann riskanalys via en checklista innan varje fällningsmoment, som ligger till grund för vilken metod som ska användas

Trädfällning med skylift

Vanligaste anledningen till att använda skylift är att trädet bedöms vara i så dålig kondition att säker klättring inte är möjlig, eller att trädet är intrasslat i en rad ledningar som avsevärt försvårar arbetet för trädklättraren. När flera ihopväxta träd ska fällas samtidigt kan skylift vara ett bra alternativ då det oftast går snabbare än att klättra i träden.

Hör av dig redan idag!

Kontakta oss