Trädfällarlaget AB representerar ett hållbart förvaltande av ett landskap med plats för både rekreation och biologisk mångfald. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba i stadsnära miljöer nära människor.

Vi åtar oss alla former av skogliga uppdrag, från långsiktig förvaltning till enstaka uppgifter.

Det kan röra sig om röjning, gallring eller avverkning.

Det kan också handla om att öka andelen löv på en fastighet eller att restaurera ängar och parker.

Trädfällarlaget AB är en fristående skogsförvaltare och låter inte de skogliga valen styras mot någon specifik industri.

Bland våra uppdrag märks förvaltning av Nynäshamns kommuns skogar, ledningsröjning åt Vattenfall, röjning längs tunnelbanan åt Strukton Rail, trädsäkring i hela landet åt Trafikverket samt diverse stora och små uppdrag åt privata fastighetsägare.

Företaget är certifierat enligt PEFC och är väl förtroget med gällande krav för FSC.

Så säger våra kunder:

Hör av dig redan idag!

Kontakta oss