VÅR BERÄTTELSE

Trädfällarlaget AB grundades 1994 och består av ett femtiotal skickliga trädfällare, klättrare och arborister vilka gör oss till det största företaget i vår bransch. Detta medför att vi kan tillgodose beställarens önskemål med kort varsel. Sedan starten har företaget haft trädvård och avancerad trädfällning som huvudsyssla och specialitet. Våra arborister och trädklättrare har mångårig erfarenhet och gedigna utbildningar ifrån såväl England som Sverige.

VAD VI GÖR

De senaste åren har Trädfällarlaget AB varit engagerade i en rad större projekt rörande avverkning och riskträdfällning åt bland annat Trafikverket. Vi planlägger och utför ca 10 000 uppdrag årligen åt företag, föreningar, samfälligheter, kommuner och privatpersoner.

Tjänster

VÅRA KUNDER

Förutom privata villaägare, utför vi uppdrag åt kunder som stad och kommun, fastighetsägare, kyrkogårdsförvaltningar, privata företag, banverket, energibolag och många andra.

 • Kommunal Stockholms Län
 • Banverket
 • Boo Energi
 • Göranssons Skogsentreprenad
 • HSB
 • Lefa-Mark
 • Mellanskog
 • Mälarenergi
 • Nacka Energi
 • Peab
 • Wallenstam
 • Riksbyggen
 • RWS
 • Skogssällskapet
 • SMS Marktjänst
 • Stora Enso
 • Strukton Rail
 • SVEAB
 • Tyresö Bostäder
 • Vattenfall
 • Veidekke

Så säger våra kunder:

NATURVÅRD

Naturvården i Sverige har genomgått stora förändringar sedan den första naturvårdslagen kom till och grundandet av de första nationalparkerna.

Vi ser förändringar i ekonomiska satsningar beroende på det politiska klimatet men intresset från allmänheten som väcktes i och med boken ”Tyst vår” av Rachel Carson har inte lagt sig med tiden utan har tvärt om ökat.

Visa mer